Skip to main content
Aktualności

PRZYGODA Z PRZYRODĄ W GMINIE JEMIELNO

Gmina Jemielno jest położona na trzech mezoregionach dzięki temu jest niezwykle różnorodnaprzyrodniczo gdyż leży pomiędzy Wzgórzami Wińskimi, Doliną Odry i Doliną Baryczy Lęgowa Dama zdj. Michał Zygmunt Znajdują się na jej terenie dwie formy ochrony przyrody1) Obszar NATUA 2000 Lęgi Odrzańskie2) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy3) Pomniki przyrody – są to drzewaSzczegółowy przebieg granic obszarów chronionych i występujących pomników https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=D47062EF305F2436FEBA271D2B48AFD8 Na Niezwykłość tej krainy ma wpływ Morena czołowa dawnego lodowca warciańskiego któryuformował Wzgórza Wińskie a na ich terenie np. Winne…
admin_0513
31 lipca 2023
Aktualności

Jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Jemielno

Rok 2023 to rok wyjątkowy – obchodzimy 50-lecie utworzenia Gminy Jemielno. Już dziś zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i udziału w zaplanowanych przez nas z tej okazji wydarzeniach.Z okazji jubileuszu władze Gminy Jemielno na czele z Panią Wójt Anną Hrebenyk i Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Grochowiną, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Jemielno, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata…
admin_0513
1 czerwca 2023
Aktualności

Gmina Jemielno informuje o wszczęciu postępowania zakupowego przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Jemielnie

Zapytanie zakupowe na realizację zadania pn.„ Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Jemielnie- etap I- remont więźby dachowej nawy głównej i bocznej’’ dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Jemielnie. szczegóły na stronie internetowej BIP pod linkiem Zapytanie zakupowe na realizację zadania pn.„ Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Jemielnie- etap I- remont więźby dachowej nawy głównej i bocznej’’ - 2024, menu 1290, artykuł 6545 - BIP - Urząd Gminy Jemielno (biuletyn.net)
admin_0513
17 lipca 2024
Aktualności

ZIT Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” zalacznik_Diagnoza_ZIT_LGOF-2Pobierz Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji…
admin_0513
25 marca 2024
Aktualności

PRZETARG

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej dz. nr 99/1, obręb 0013 Osłowice, gm. Jemielno - Przetargi, menu 1075, artykuł 6394 - BIP - Urząd Gminy Jemielno (biuletyn.net)
admin_0513
21 marca 2024
Aktualności

Nieruchomości

Nieruchomości - wykaz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. nr 459, 460 ,obręb 0011 Lubów, gm. Jemielno - Wykazy, menu 1076, artykuł 6391 - BIP - Urząd Gminy Jemielno (biuletyn.net)
admin_0513
20 marca 2024
Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jemielno informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy wynajmu dla lokalu użytkowego znajdującego się w m. Jemielno nr 109/1, położonego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 47/1 obręb Jemielno, gmina Jemielno na okresdo 3 lat na cele prowadzenia gabinetu stomatologicznego, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części gruntu tj. 12 m2 w m. Kietlów, o nr ewid. 443 obręb Luboszyce,  na okres…
admin_0513
31 stycznia 2024
Aktualności

ANKIETA

Ankieta dla osób, najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jemielno. Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Jemielno, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę…
admin_0513
16 stycznia 2024
Aktualności

Praca w Urzędzie Gminy Jemielno.

Zarządzenie nr 103.2023 Wójta Gmina Jemielno z dnia 6 listopada 2023 r., w sprawie: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy Urzędu Gminy w Urzędzie Gmina Jemielno. Szczegóły i wszelkie informacje wraz z regulaminem dostępne na stronie BIP pod linkiem https://jemielno.biuletyn.net/?bip=2&cid=1027&id=6232 #praca#księgowy#pracawurzędzie
admin_0513
27 listopada 2023
Aktualności

Przygoda z przyrodą w Gminie Jemielno

Łamigłówki Ekologiczne Edukacja ekologiczna, edukacja o przyrodzie Gminy Jemielno przeniesiona została również do Internetu. Na stronie internetowej Gminy została opracowana zakładka dotycząca walorów przyrodniczych Gminy Jemielno. W zakładce zostały przedstawione cenne obiekty przyrodnicze, informacje na temat rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Gminie Jemielno. Opis przyrody i zjawisk geologicznych oprawiony jest pięknymi zdjęciami oraz informacjami merytorycznymi na temat historii powstawania naszego różnorodnego ukształtowania terenu. W ramach projektu powstała książka w formie łamigłówek przyrodniczo – edukacyjnych o Gminie Jemielno.  W…
admin_0513
31 października 2023