Skip to main content
Aktualności

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić siębezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Wykaz zarejestrowanych komitetów publikowany jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej…
admin_0513
5 września 2023
Aktualności

PRZYGODA Z PRZYRODĄ W GMINIE JEMIELNO

Gmina Jemielno jest położona na trzech mezoregionach dzięki temu jest niezwykle różnorodnaprzyrodniczo gdyż leży pomiędzy Wzgórzami Wińskimi, Doliną Odry i Doliną Baryczy Lęgowa Dama zdj. Michał Zygmunt Znajdują się na jej terenie dwie formy ochrony przyrody1) Obszar NATUA 2000 Lęgi Odrzańskie2) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy3) Pomniki przyrody – są to drzewaSzczegółowy przebieg granic obszarów chronionych i występujących pomników https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=D47062EF305F2436FEBA271D2B48AFD8 Na Niezwykłość tej krainy ma wpływ Morena czołowa dawnego lodowca warciańskiego któryuformował Wzgórza Wińskie a na ich terenie np. Winne…
admin_0513
31 lipca 2023
Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jemielno działając na podstawie przepisów z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Jemielno Nr działki 111 KW LE1G/00075600/3 Obręb 0016 Psary gm. Jemielno Powierzchnia działki: 0,50 ha.
admin_0513
7 lipca 2023
Aktualności

Jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Jemielno

Rok 2023 to rok wyjątkowy – obchodzimy 50-lecie utworzenia Gminy Jemielno. Już dziś zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i udziału w zaplanowanych przez nas z tej okazji wydarzeniach.Z okazji jubileuszu władze Gminy Jemielno na czele z Panią Wójt Anną Hrebenyk i Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Grochowiną, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Jemielno, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata…
admin_0513
1 czerwca 2023
Aktualności

„Planuję długie życie”

„Planuję długie życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Celem kampanii finansowanej ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, jelita grubego i szyjki macicy przed edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Ze szczegółami kampanii można zapoznać się na stronie https://planujedlugiezycie.pl/, gdzie znaleźć można m.in. materiały edukacyjne dla najmłodszych, porady, spoty , informacje dotyczące bezpłatnych badań oraz szereg artykułów dotyczących zdrowia i profilaktyki.
Jemielno_3261
21 lutego 2023