Skip to main content
Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Jemielno działając na podstawie przepisów z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Jemielno Nr działki 111 KW LE1G/00075600/3 Obręb 0016 Psary gm. Jemielno Powierzchnia działki: 0,50 ha.
admin_0513
7 lipca 2023
Aktualności

Jubileusz 50-lecia utworzenia Gminy Jemielno

Rok 2023 to rok wyjątkowy – obchodzimy 50-lecie utworzenia Gminy Jemielno. Już dziś zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i udziału w zaplanowanych przez nas z tej okazji wydarzeniach.Z okazji jubileuszu władze Gminy Jemielno na czele z Panią Wójt Anną Hrebenyk i Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Grochowiną, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Jemielno, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata…
admin_0513
1 czerwca 2023
Aktualności

„Planuję długie życie”

„Planuję długie życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Celem kampanii finansowanej ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, jelita grubego i szyjki macicy przed edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Ze szczegółami kampanii można zapoznać się na stronie https://planujedlugiezycie.pl/, gdzie znaleźć można m.in. materiały edukacyjne dla najmłodszych, porady, spoty , informacje dotyczące bezpłatnych badań oraz szereg artykułów dotyczących zdrowia i profilaktyki.
Jemielno_3261
21 lutego 2023
Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Jemielno – Anna Hrebenyk podpisała w dniu dzisiejszym umowę z panem Markiem Galińskim na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego PFU dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Przedmiotem zadanie będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie oraz w Luboszycach. Niniejsze opracowanie jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zadań z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy. 
Jemielno_3261
17 lutego 2023
Aktualności

Przypomnienie o trwającym naborze ofert o dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023

Szczegóły https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/623 FAQ – Edycja 2023 https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/625 Oferty można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 1 do 22 lutego 2023 r. do końca dnia.
Jemielno_3261
17 lutego 2023
Aktualności

OGŁOSZENIE !!!

          Wójt Gminy Jemielno informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu. Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2023 roku.  Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy Jemielno jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć przez: pocztę e-mail: sekretariat@jemielno.pl pocztę tradycyjną, bądź dostarczając niezbędne dokumenty do naszego urzędu. Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca…
Jemielno_3261
3 lutego 2023
Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Jemielno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Jemielno zamierza przystąpić do powyższego Programu, jednak konieczne jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, Big Bagów. W związku z powyższym, rolnicy z terenu gminy…
Jemielno_3261
2 lutego 2023
Aktualności

WĘGIEL NA ROK 2023

Szanowni Państwo! Wszyscy Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny węgla na 2023 rok proszeni są o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Gminy Jemielno o numerze: 89 9598 0007 0100 0174 2001 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Jemielno. Opłatę należy uiścić w terminie do 06 lutego 2023 r. (poniedziałek). Brak wpłaty oznacza rezygnację z zakupu węgla. Informacje: 065 544 74 79
Jemielno_3261
1 lutego 2023