Skip to main content

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Jemielno sprawiają, że jest to znakomite miejsce do wędkowania, nordic walking oraz wycieczek rowerowych w grupie lub w pojedynkę. Aktywny wypoczynek na łonie natury sprzyja zarówno zdrowiu ciała jak i ducha, pozwala ukoić nerwy i nabrać dystansu do codziennych spraw.

Gmina Jemielno podejmuje szereg działań, aby wspierać sport i aktywny styl spędzania wolnego czasu.  Jedną z kluczowych form wspierania sportu przez Gminę Jemielno jest  ogłaszanie  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Mieszkańcy mogą wziąć udział w wielu wydarzeniach sportowych odbywających się cyklicznie każdego roku są to m.in. rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, tenisowe itp. Dotacja z budżetu Gminy Jemielno stanowi nieodzowną pomoc w popularyzacji i rozwoju piłki nożnej na szczeblu lokalnym, zarówno wśród dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych.

Gmina realizuje również ogólnopolski program „Lokalny Animator Sportu”, dzięki któremu mieszkańcy w różnym wieku mogą aktywnie spędzać czas, korzystając z bezpłatnych zajęć taki jak np. koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy itp. Zatrudniony w ramach projektu animator dba, by oferta była dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców i chętnie wspiera rozmaite inicjatywy.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać także z zajęć odpłatnych, takich jak np. karate prowadzonych przez instruktorów zewnętrznych. Z myślą o dzieciach i młodzieży Gmina od lat uczestniczy w programie „Szkolny Klub Sportowy”, przez co najmłodsi członkowie lokalnej społeczności mają dodatkowe godziny bezpłatnych zajęć. Te dodatkowe treningi przekładają się na osiągnięcia uczniów szkół podstawowych Gminy Jemielno, którzy często sięgają po laur zwycięstwa podczas rozmaitych turniejów, meczy i rozgrywek sportowych.

Miłośnicy sportu mogą  korzystać ze ścieżek pieszych i rowerowych, siłowni napowietrznych i wiat przystankowych usytuowanych w różnych punktach gminy, a także z hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jemielnie. Hala może zostać również bezpłatnie udostępniona mieszkańcom, którzy mają własny pomysł na trening lub preferują inne dyscypliny, lecz nie mają miejsca na ćwiczenia. Aby skorzystać z hali, wystarczy zebrać grupę osób i uzgodnić z animatorem dzień i godzinę, kiedy z hali nikt nie korzysta.