Skip to main content

W związku z niestabilną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/451 z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, Gmina Jemielno została objęta żółtą strefą ochronną.

Informacje o obowiązkach i ograniczeniach związanych ze strefami zawarte zostały w załączonej ulotce.

Szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych:
www.wetgiw.gov.pl oraz www.wroc.wiw.gov.pl

Mapa stref: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/