Skip to main content
All Posts By

admin_0513

Aktualności

UWAGA – AWARIA

UWAGA!W związku z awarią telefonu stacjonarnego w Urzędzie Gminy Jemielno prosimy o kontakt pod nr tel. 783 483 407.Za utrudnienia przepraszamy!
admin_0513
21 lutego 2022
Aktualności

Komunikat

Od 15 lutego 2022 roku można już składać zeznania podatkowe za rok 2021. Zachęcamy do skorzystania z formy elektronicznej, która gwarantuje oszczędność czasu, bezpieczeństwo, a także szybszy termin zwrotu nadpłaty –  do 45 dni. Twój e-PIT czeka na Ciebie na podatki.gov.pl. Zaloguj się na e-Urząd Skarbowy – możesz to zrobić na 3 sposoby poprzez: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną,dane podatkowe (PESEL lub NIP, dane o przychodach)aplikację mObywatel. Zapoznasz się z przygotowanym dla Ciebie zeznaniem wg wzoru PIT-37, PIT-36, PIT-28…
admin_0513
15 lutego 2022
Aktualności

WYSTĘPOWANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO

Nadleśnictwo Góra Śląska prowadząc zlecony przez Starostę Górowskiego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, apeluje o zwrócenie szczególnej uwagę na narastający problem związany z występowanie w lasach kornika ostrozębnego i szkód powodowanych przez tego owada. W związku z powyższym zaleca się właścicielom lasów: - bieżące monitorowanie stanu sanitarnego lasów, których gatunkiem głównym jest sosna i szybkie reagowanie na pogarszający się stan zdrowia drzew, - bieżące usuwanie zamierających sosen zaatakowanych przez komornika ostrozębnego oraz niezwłocznego wywożenia, pozyskanego z lasu…
admin_0513
15 lutego 2022
Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jemielno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. I.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty Organizacje pozarządowe,Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Rodzaj zadania publicznego Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań.  Głównym celem zadań publicznych jest wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo w różnych formach aktywności…
admin_0513
11 lutego 2022
Aktualności

Pierwszy w historii klub dziecięcy w Gmienie Jemielno

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3, pragniemy podjąć kroki w celu pozyskania środków i zorganizowania pierwszego w historii Gminy Jemielno klubu dziecięcego. Aby jak najlepiej przygotować się do tego zadania, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostarczy nam kluczowych informacji. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku: - w wersji papierowej do Urzędu Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno LUB - złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w…
admin_0513
9 lutego 2022
Aktualności

Aktywny wypoczynek w Gminie Jemielno

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Jemielno sprawiają, że jest to znakomite miejsce do wędkowania, nordic walking oraz wycieczek rowerowych w grupie lub w pojedynkę. Aktywny wypoczynek na łonie natury sprzyja zarówno zdrowiu ciała jak i ducha, pozwala ukoić nerwy i nabrać dystansu do codziennych spraw. Gmina Jemielno podejmuje szereg działań, aby wspierać sport i aktywny styl spędzania wolnego czasu.  Jedną z kluczowych form wspierania sportu przez Gminę Jemielno jest  ogłaszanie  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i…
admin_0513
2 lutego 2022
Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Górze – nabór wniosków na działalność gospodarczą (01.02.2022-07.02.2022)

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z Funduszu Pracy. Złóż wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.Od dnia 01.02.2022 r. do dnia 07.02.2022 r. trwa nabór wniosków.Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej urzędu pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4
admin_0513
2 lutego 2022
Aktualności

Zestawienie wniosków

Zestawienie złożonych w III naborze wniosków w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19
admin_0513
17 stycznia 2022