Skip to main content
All Posts By

admin_0513

Aktualności

Nabór – Lokalny Animator Sportu – Projekt Orlik

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Animator zatrudniony będzie na okres od 01.03.2022 do 30.11.2022 roku. Kwalifikacje: nauczyciel wychowania fizycznego, trener lub instruktor sportowy Wynagrodzenie: 2700,00 zł brutto (umowa zlecenie zawarta z dyrektorem szkoły 1500 zł + 1200 zł wynagrodzenie od Operatora Projektu) Czas pracy: 112 godzin miesięcznie (praca przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych) Obowiązki Animatora: inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i…
admin_0513
23 lutego 2022
Aktualności

INFORMACJA – Nadleśnictwo Góra Śląska

Nadleśnictwo Góra Śląska informuje że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) może dokonać zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jeżeli: przylega do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowychjest objęty Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub jest przeznaczony do zalesienia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminyw powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako LS, RV, RVI, RVIzma uregulowany stan prawnynie jest obciążony na rzecz osób trzecichnie występują spory granicznegranice zostały…
admin_0513
22 lutego 2022
Aktualności

UWAGA – AWARIA

UWAGA!W związku z awarią telefonu stacjonarnego w Urzędzie Gminy Jemielno prosimy o kontakt pod nr tel. 783 483 407.Za utrudnienia przepraszamy!
admin_0513
21 lutego 2022
Aktualności

Komunikat

Od 15 lutego 2022 roku można już składać zeznania podatkowe za rok 2021. Zachęcamy do skorzystania z formy elektronicznej, która gwarantuje oszczędność czasu, bezpieczeństwo, a także szybszy termin zwrotu nadpłaty –  do 45 dni. Twój e-PIT czeka na Ciebie na podatki.gov.pl. Zaloguj się na e-Urząd Skarbowy – możesz to zrobić na 3 sposoby poprzez: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną,dane podatkowe (PESEL lub NIP, dane o przychodach)aplikację mObywatel. Zapoznasz się z przygotowanym dla Ciebie zeznaniem wg wzoru PIT-37, PIT-36, PIT-28…
admin_0513
15 lutego 2022
Aktualności

WYSTĘPOWANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO

Nadleśnictwo Góra Śląska prowadząc zlecony przez Starostę Górowskiego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, apeluje o zwrócenie szczególnej uwagę na narastający problem związany z występowanie w lasach kornika ostrozębnego i szkód powodowanych przez tego owada. W związku z powyższym zaleca się właścicielom lasów: - bieżące monitorowanie stanu sanitarnego lasów, których gatunkiem głównym jest sosna i szybkie reagowanie na pogarszający się stan zdrowia drzew, - bieżące usuwanie zamierających sosen zaatakowanych przez komornika ostrozębnego oraz niezwłocznego wywożenia, pozyskanego z lasu…
admin_0513
15 lutego 2022
Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jemielno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. I.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty Organizacje pozarządowe,Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Rodzaj zadania publicznego Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wykonania zadań.  Głównym celem zadań publicznych jest wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo w różnych formach aktywności…
admin_0513
11 lutego 2022
Aktualności

Pierwszy w historii klub dziecięcy w Gmienie Jemielno

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3, pragniemy podjąć kroki w celu pozyskania środków i zorganizowania pierwszego w historii Gminy Jemielno klubu dziecięcego. Aby jak najlepiej przygotować się do tego zadania, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostarczy nam kluczowych informacji. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku: - w wersji papierowej do Urzędu Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno LUB - złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w…
admin_0513
9 lutego 2022