Skip to main content
All Posts By

Jemielno_3261

Aktualności

Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Jemielno, informuje że Gmina Jemielno przystępuje do zakupu węgla zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2236). W związku z tym istnieje możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowych od dnia 29 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędzie Gminy Jemielno. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla…
Jemielno_3261
29 listopada 2022
Aktualności

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV / 220 / 2022 Rady Gminy Jemielno z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIII/85/2019 Rady Gminy Jemielno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Złożone wnioski, w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru rozpatruje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Jemielno.
Jemielno_3261
10 listopada 2022