Skip to main content
All Posts By

Jemielno_3261

Aktualności

„Planuję długie życie”

„Planuję długie życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Celem kampanii finansowanej ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, jelita grubego i szyjki macicy przed edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Ze szczegółami kampanii można zapoznać się na stronie https://planujedlugiezycie.pl/, gdzie znaleźć można m.in. materiały edukacyjne dla najmłodszych, porady, spoty , informacje dotyczące bezpłatnych badań oraz szereg artykułów dotyczących zdrowia i profilaktyki.
Jemielno_3261
21 lutego 2023
Aktualności

Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Jemielno – Anna Hrebenyk podpisała w dniu dzisiejszym umowę z panem Markiem Galińskim na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego PFU dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Przedmiotem zadanie będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie oraz w Luboszycach. Niniejsze opracowanie jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zadań z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy. 
Jemielno_3261
17 lutego 2023
Aktualności

Przypomnienie o trwającym naborze ofert o dofinansowanie z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023

Szczegóły https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/623 FAQ – Edycja 2023 https://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/625 Oferty można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 1 do 22 lutego 2023 r. do końca dnia.
Jemielno_3261
17 lutego 2023
Aktualności

OGŁOSZENIE !!!

          Wójt Gminy Jemielno informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu. Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2023 roku.  Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy Jemielno jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r. Wnioski można złożyć przez: pocztę e-mail: sekretariat@jemielno.pl pocztę tradycyjną, bądź dostarczając niezbędne dokumenty do naszego urzędu. Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca…
Jemielno_3261
3 lutego 2023
Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Jemielno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Jemielno zamierza przystąpić do powyższego Programu, jednak konieczne jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, Big Bagów. W związku z powyższym, rolnicy z terenu gminy…
Jemielno_3261
2 lutego 2023
Aktualności

WĘGIEL NA ROK 2023

Szanowni Państwo! Wszyscy Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny węgla na 2023 rok proszeni są o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Gminy Jemielno o numerze: 89 9598 0007 0100 0174 2001 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Jemielno. Opłatę należy uiścić w terminie do 06 lutego 2023 r. (poniedziałek). Brak wpłaty oznacza rezygnację z zakupu węgla. Informacje: 065 544 74 79
Jemielno_3261
1 lutego 2023
Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że odebraliśmy pierwszą partię węgla groszku. Osoby, które dokonały wpłaty , mogą zgłaszać się do PSB Mrówka w Górze celem odbioru węgla groszku. Koszt transportu do miejsca zamieszkania: 50 zł Informację dot. odbioru węgla typu orzech przekażemy w osobnym wpisie.
Jemielno_3261
18 stycznia 2023
Aktualności

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i należności nie podatkowych w Urzędzie Gminy Jemielno. Nabor_zarz_6_Pobierz Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jemielno Nabor_zarz_5_-1Pobierz
Jemielno_3261
17 stycznia 2023
Aktualności

Od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Dla kogo dofinansowanie? W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym –…
Jemielno_3261
17 stycznia 2023