Skip to main content
All Posts By

Jemielno_3261

Aktualności

UWAGA !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawie uzyskania dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, tel. 065 544 71 63.
Jemielno_3261
17 sierpnia 2022
Aktualności

Podsumowanie zadania w zakresie utylizacji azbestu w 2022r.

Gmina Jemielno informuje o zakończeniu zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest         z terenu Gminy Jemielno w 2022r. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość całkowita zadania – 7 182 zł Dotacja z WFOŚiGW – 4 900,00zł Dofinansowaniem objęte zostało 4 nieruchomości z terenu Gminy Jemielno w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na…
Jemielno_3261
9 sierpnia 2022
Aktualności

LISTA RANKINGOWA – GMINA JEMIELNO

Gmina Jemielno przedstawia zestawienia złożonych wniosków w uzupełnieniu do III naboru w ramach zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19. Uwaga!!! Wnioski zaznaczone na liście rankingowej kolorem zielonym zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia u nich uproszczonych audytów energetycznych celem dokonania weryfikacji kryteriów zgodnie z Procedurą realizacji projektu grantowego. Pozostałe wnioski stanowią listę rezerwową. Grantobiorcy, którzy nie spełnią tych kryteriów zostaną odrzuceni, a w ich miejsce zakwalifikowane zostaną osoby wg. kolejności…
Jemielno_3261
8 lipca 2022