Skip to main content

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, maszyny załadunkowe i wyładunkowe wymagają wchodzenia na pewną wysokość. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych na strychach, piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych.

Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30ᵒ, stopniach o wysokości 0,17 m i głębokości około 0,29 m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji. Schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1m- jeżeli mają powyżej 5 stopni. Wykorzystuj schody do przechodzenia między pomieszczeniami znajdującymi się na różnych poziomach. Przy pracach remontowo-budowlanych stosuj rusztowania i podesty.

Maszyny, którymi posługujesz się w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, w podesty robocze do przyczep. Jeżeli podczas prac transportowych koniecznie jest wchodzenie na przyczepę, stosuj odpowiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy. Zachowuj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się drabinami w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych. Podczas prac na drzewach korzystaj z różnego rodzaju bezpiecznych drabin (rozstawnych, wysięgnikowych). Mocuj je stabilnie do drzewa i unikaj stawania na konarach oraz gałęziach.

Zwracaj uwagę by nie trzymać żadnych przedmiotów na schodach i w pobliżu zejść z drabin. Bardzo ważne jest utrzymywanie podłogi pomieszczeń w dobrym stanie a także o regularnym usuwaniu nierówności.

Pamiętaj!
Przy pracach na wysokości stosuj środki ochrony pracy.


Opracowano na podstawie materiałów prewencyjnych KRUS