Skip to main content
Aktualności

Praca w Urzędzie Gminy Jemielno.

Zarządzenie nr 103.2023 Wójta Gmina Jemielno z dnia 6 listopada 2023 r., w sprawie: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy Urzędu Gminy w Urzędzie Gmina Jemielno. Szczegóły i wszelkie informacje wraz z regulaminem dostępne na stronie BIP pod linkiem https://jemielno.biuletyn.net/?bip=2&cid=1027&id=6232 #praca#księgowy#pracawurzędzie
admin_0513
27 listopada 2023
Aktualności

Przygoda z przyrodą w Gminie Jemielno

Łamigłówki Ekologiczne Edukacja ekologiczna, edukacja o przyrodzie Gminy Jemielno przeniesiona została również do Internetu. Na stronie internetowej Gminy została opracowana zakładka dotycząca walorów przyrodniczych Gminy Jemielno. W zakładce zostały przedstawione cenne obiekty przyrodnicze, informacje na temat rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Gminie Jemielno. Opis przyrody i zjawisk geologicznych oprawiony jest pięknymi zdjęciami oraz informacjami merytorycznymi na temat historii powstawania naszego różnorodnego ukształtowania terenu. W ramach projektu powstała książka w formie łamigłówek przyrodniczo – edukacyjnych o Gminie Jemielno.  W…
admin_0513
31 października 2023
Aktualności

Bezpłatny transport osób na wybory parlamentarne

Wójt Gminy Jemielno informuje że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesiegłosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RzeczypospolitejPolskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023, na podstawie art.37e. Kodeksuwyborczego informujemy, że: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościw rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, na zasadach…
admin_0513
27 września 2023
Aktualności

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić siębezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu ido Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.Wykaz zarejestrowanych komitetów publikowany jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej…
admin_0513
5 września 2023
Aktualności

PRZYGODA Z PRZYRODĄ W GMINIE JEMIELNO

Gmina Jemielno jest położona na trzech mezoregionach dzięki temu jest niezwykle różnorodnaprzyrodniczo gdyż leży pomiędzy Wzgórzami Wińskimi, Doliną Odry i Doliną Baryczy Lęgowa Dama zdj. Michał Zygmunt Znajdują się na jej terenie dwie formy ochrony przyrody1) Obszar NATUA 2000 Lęgi Odrzańskie2) Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy3) Pomniki przyrody – są to drzewaSzczegółowy przebieg granic obszarów chronionych i występujących pomników https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=D47062EF305F2436FEBA271D2B48AFD8 Na Niezwykłość tej krainy ma wpływ Morena czołowa dawnego lodowca warciańskiego któryuformował Wzgórza Wińskie a na ich terenie np. Winne…
admin_0513
31 lipca 2023