Skip to main content
Aktualności

ZIT Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” zalacznik_Diagnoza_ZIT_LGOF-2Pobierz Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji…
admin_0513
25 marca 2024
Aktualności

PRZETARG

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej dz. nr 99/1, obręb 0013 Osłowice, gm. Jemielno - Przetargi, menu 1075, artykuł 6394 - BIP - Urząd Gminy Jemielno (biuletyn.net)
admin_0513
21 marca 2024
Aktualności

Nieruchomości

Nieruchomości - wykaz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. nr 459, 460 ,obręb 0011 Lubów, gm. Jemielno - Wykazy, menu 1076, artykuł 6391 - BIP - Urząd Gminy Jemielno (biuletyn.net)
admin_0513
20 marca 2024
Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jemielno informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy wynajmu dla lokalu użytkowego znajdującego się w m. Jemielno nr 109/1, położonego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 47/1 obręb Jemielno, gmina Jemielno na okresdo 3 lat na cele prowadzenia gabinetu stomatologicznego, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części gruntu tj. 12 m2 w m. Kietlów, o nr ewid. 443 obręb Luboszyce,  na okres…
admin_0513
31 stycznia 2024
Aktualności

ANKIETA

Ankieta dla osób, najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jemielno. Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Jemielno, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę…
admin_0513
16 stycznia 2024
Aktualności

Praca w Urzędzie Gminy Jemielno.

Zarządzenie nr 103.2023 Wójta Gmina Jemielno z dnia 6 listopada 2023 r., w sprawie: ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy Urzędu Gminy w Urzędzie Gmina Jemielno. Szczegóły i wszelkie informacje wraz z regulaminem dostępne na stronie BIP pod linkiem https://jemielno.biuletyn.net/?bip=2&cid=1027&id=6232 #praca#księgowy#pracawurzędzie
admin_0513
27 listopada 2023
Aktualności

Przygoda z przyrodą w Gminie Jemielno

Łamigłówki Ekologiczne Edukacja ekologiczna, edukacja o przyrodzie Gminy Jemielno przeniesiona została również do Internetu. Na stronie internetowej Gminy została opracowana zakładka dotycząca walorów przyrodniczych Gminy Jemielno. W zakładce zostały przedstawione cenne obiekty przyrodnicze, informacje na temat rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Gminie Jemielno. Opis przyrody i zjawisk geologicznych oprawiony jest pięknymi zdjęciami oraz informacjami merytorycznymi na temat historii powstawania naszego różnorodnego ukształtowania terenu. W ramach projektu powstała książka w formie łamigłówek przyrodniczo – edukacyjnych o Gminie Jemielno.  W…
admin_0513
31 października 2023
Aktualności

Bezpłatny transport osób na wybory parlamentarne

Wójt Gminy Jemielno informuje że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesiegłosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RzeczypospolitejPolskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023, na podstawie art.37e. Kodeksuwyborczego informujemy, że: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościw rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, na zasadach…
admin_0513
27 września 2023