Skip to main content

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Deklaracje można składać:

  • w formie elektronicznej – indywidualnie przez mieszkańca pod adresem http://zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej – w Urzędzie Gminy Jemielno – Jemielno 81 , druk deklaracji do wypełnienia dostępny na miejscu.

Obowiązujące terminy:

  • dla budynków istniejących – 12 miesięcy na złożenie deklaracji,
  • dla budynków nowo powstałych – 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła.