Historia

 • Wiek XIV – Pierwszy potwierdzony przekaz źródłowy o wsi pochodzi z 1308 roku, która wówczas była osadą Gemelno płacącą dziesięcinę biskupowi wrocławskiemu.
 • Jemielno wchodziło w skład księstwa wołowskiego następnie oleśnickiego, którym władali książę Bolesław po nim jego brat Konrad I i jego pięciu synów. Wspomniany już Konrad I w 1329r. we Wrocławiu złożył hołd lenny królowi Janowi Luksemburskiemu, konsekwencją tego wydarzenia było wejście księstwa oleśnickiego (z Jemielnem) w skład Królestwa Czeskiego.
 • Na przełomie lat 1390/1400 powstała w Jemielnie świątynia, która płonie wraz z osadą w 1432 r. w czasie wojen husyckich.
 • Rok 1505 przyjmuje się jako datę powstania późnogotyckiej świątyni pod wezwaniem św. Katarzyny w Jemielnie, Jan Tader sprowadza księdza Albrechta Polanowskiego. Potomkowie Jana Tader byli w posiadaniu wsi do 1646 r. Następnie właścicielami byli: Christoph von Wengiersky , jego córka Ewa Małgorzata, Wilhelm von Kitlitz, Wolf Bernard von Klux, Karl von Lieres, von Johnstonon.
 • Od 1523 r. księstwo wołowsko – ścinawskie a wraz z nim Jemielno należy do Fryderyka II z rodu Piastów śląskich, którzy sprawowali rządy do śmierci ostatniego Piasta legnicko – brzesko – wołowskiego, księcia Jerzego Wilhelma w 1675 r., po czym księstwo przeszło we władanie cesarzy austriackich.
 • Gmina protestancka w Jemielnie powstaje w 1533 r., a w 1553 r. przybywa pierwszy protestancki pastor Albert Schlemmer.
 • Lata 1613 r. i 1631 r. to epidemie, w sierpniu 1656 r. w wyniku intensywnych opadów nastąpiła powódź a w konsekwencji epidemia, którą przerwało nadejście mrozów.
 • W 1651 r. wieś posiadała pieczęć sądową przedstawiającą wazon z trzema różami.
 • W roku 1659 spłonęła cała wieś.
 • 1740 r. Śląsk zostaje włączony do Prus. W XVIII i XIX wieku następuje rozkwit wsi.
 • Karl von Lieres, tworzy uzdrowisko „Karlsbrunn” w Jemielnie z pijalnią wód i domkami letniskowymi (1755), które wykorzystywało lecznicze właściwości miejscowych źródeł wody mineralnej. Wojna siedmioletnia (1756-1763) zniszczyła uzdrowisko, spowodowała pauperyzację mieszkańców i zniszczenie kościoła. Do połowy XIX wieku Jemielno funkcjonowało jako uzdrowisko.
 • W latach 1783 i 1785 Jemielno nawiedzają powodzie.
 • 1791 r. Powstaje nowa winiarnia, która butelkowała wino. W 1804 r. na Winnej Górze w Jemielnie w pełni rozkwitu są plantacje, winiarnia wyposażona jest w prasy.
 • 1914 r. Powstaje linia kolejowa relacji Leszno – Ścinawa przez Górę i Jemielno.
 • W styczniu 1945 r. działania frontowe wyrządzają duże straty materialne, powodują paniczną ucieczkę niemieckiej ludności.
 • 1 sierpnia 1945 r. powołano Zarządy Gmin w Psarach i Jemielnie. Pierwszymi osadnikami w gminie Jemielno byli repatrianci z pow. Skałat i Rudki, 30 listopada 1945 r. w Jemielnie mieszkało 118 osób, działały 3 sklepy i 4 warsztaty rzemieślnicze.
 • 1 lutego 1946r. decyzją Starosty Powiatowego w Górze gmina Jemielno ulega likwidacji, zostaje włączona do gminy Psary w województwie wrocławskim.
 • Parafię katolicką p.w. Chrystusa Króla w Jemielnie erygował 15 czerwca 1957 r. ks. bp Bolesław Kominek z Wrocławia.
 • 13 grudnia 1972 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu utworzono gminę Jemielno.
 • 1 czerwca 1975 r. – obowiązuje dwustopniowy podział Polski, powstaje województwo leszczyńskie w skład którego wchodzi gmina Jemielno.
 • 1 stycznia 1999 r. – następuje reforma administracyjna kraju, gmina Jemielno należy do powiatu górowskiego w województwie dolnośląskim.