Skip to main content

Nadleśnictwo Góra Śląska informuje że na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) może dokonać zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jeżeli:

 • przylega do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub jest przeznaczony do zalesienia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako LS, RV, RVI, RVIz
 • ma uregulowany stan prawny
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich
 • nie występują spory graniczne
 • granice zostały ustalone przez uprawnionego geodetę

Dokumenty do przedłożenia w Nadleśnictwie Góra Śląska w celu zbycia nieruchomości:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 • oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych
 • oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic
 • informacje o częściach składowych oraz przynależnościach

Wartość gruntu zostaje określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

W razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistą SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu Wiesławem Polaczkiem (tel . 795 121 453, wieslaw.polaczek@poznan.lasy.gov.pl)


Nadleśnictwo Góra Śląska, ul. Podwale 31 , 56-200 Góra tel.: +48 65 54 32 359, fax.• +48 65 54 32 162, e-mail: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl                www.lasy.gov.pl