Kultura

„Tygodniowy Rozkład Kulturalny” gminy Jemielno:

  • próba Kapeli „Gramy i śpiewamy” w czwartki o 17:00 – Jemielno (Schronisko)
  • sekcja wokalna, w piątki o godz. 14:30 – Jemielno (GOUK)
  • mażoretki, w piątki o godz. 18:00 – Jemielno (GOUK)
  • próba Chóru „Śpiewajmy razem” – Luboszyce (Biblioteka)
  • próba Zespołu „Nadodrzanie” w czwartki o godz. 17:00– Lubów (świetlica wiejska)

Kultura to (…) budowanie wartości, dla których warto żyć.

Zbigniew Herbert

Instytucjami odpowiedzialnymi za działalność kulturalną na terenie gminy Jemielno są Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej dwie filie w Psarach i Luboszycach. Na niwie kultury pracują również często mieszkańcy, którzy odczuwają potrzebę aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności.

W organizację rozmaitych wydarzeń włączają się także szkoły – Szkoła Podstawowa w Irządzach oraz Szkoła Podstawowa w Jemielnie. Dzięki temu, dzieci i młodzież mają okazję zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności, rozwijając przy tym pasje i zainteresowania oraz zdobywając doświadczenie sceniczne. Do kalendarza imprez gminy Jemielno na stałe wpisały się m.in. Dzień Matki i Ojca, dożynki gminne, których nieodłączną część stanowi konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” oraz doroczne święto „Jemioły i Pieroga”, pełne atrakcji dla osób w każdym wieku, obfitujące w występy artystów lokalnych, a także zawodowych, znanych ze sceny krajowej.

Na terenie naszej Gminy nie brakuje osób utalentowanych i rozwijających swoje artystyczne pasje. Pod egidą GOUK funkcjonują: chór „Śpiewajmy Razem” z Luboszyc, zespół „Nadodrzanie” z Lubowa oraz kapela ludowa „Gramy i śpiewamy” z Łęczycy. Z Gminą związany jest również autorski amatorski kabaret „Blade Pojęcie”, współtworzony przez jedną z naszych mieszkanek.