Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno – Anna Hrebenyk podpisała w dniu dzisiejszym umowę z panem Markiem Galińskim na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego PFU dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Przedmiotem zadanie będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Jemielnie oraz w Luboszycach.

Niniejsze opracowanie jest niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zadań z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy.