Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/266/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 r. ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.