Skip to main content

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Cieszyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko