Skip to main content

Dnia 27 lutego 2020 r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się gminne eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP). Otwarcia konkursu oraz powitania obecnych dokonała Aneta Kruszyna – Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jemielnie. Głos zabrał również mł. bryg. Marcin Klefas z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze – przewodniczący komisji konkursowej, który przedstawił uczestnikom zasady konkursu. Następnie rozpoczęła się część pisemna eliminacji, czyli test sprawdzający wiedzę. Osoby z najwyższą liczbą punktów prezentowały zasób posiadanych w części ustnej. Po zakończeniu etapu ustnego, komisja konkursowa ogłosiła następujący werdykt:

Grupa I (klasy I – VI SP)
1 m-ce : Julia Wasilewicz
2 m-ce: Natalia Pluta
3 m-ce: Jeremiasz Kmiotek


Grupa II (klasy VII – VIII SP)
1 m-ce: Bartosz Ciastko
2 m-ce: Julia Kruszyna
3 m-ce: Julia Wawrzykowska


Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Organizatorem konkursu była Gminy Jemielno oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jemielnie. Nagrody ufundowała Gmina Jemielno, Wójt Gminy Jemielno i Przewodnicząca Rady Gminy Jemielno.

Wójt Gminy Jemielno składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację turniej, a zwłaszcza dzieciom, młodzieży oraz ich nauczycielom – Andrzejowi Matuszowowi i Markowi Nowakowi, którzy czuwali nad przygotowaniami uczniów.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wszystkich innych osób jest sprawą najważniejszą, cieszy więc fakt, że nie brakuje tych, którzy chcą zgłębiać wiedzę, a przy okazji poznawać tajniki pracy strażaków.