Oświata

Na terenie gminy działają dwie szkoły.

Najlepszym uczniom szkół w gminie Jemielno, na zakończenie roku szkolnego, przyznawane jest stypendium Wójta Gminy Jemielno – NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH – za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Szkoła Podstawowa w Jemielnie

56 – 209 Jemielno 41A
tel./fax 65-5447412
e-mail: zsjemielno@wp.pl
http://www.zsjemielno.pcdn.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno
tel./fax 65-5446287
e-mail: szkola@zsirzadze.pcdn.edu.pl
http://www.zsirzadze.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa w Irządzach zlokalizowana jest w budynku pałacowym. W sąsiedztwie szkoły znajduje jest boisko w formie stadionu.

Szkoła Podstawowa w Jemielnie

56 – 209 Jemielno 41A
tel./fax 65-5447412
e-mail: zsjemielno@wp.pl
http://www.zsjemielno.pcdn.edu.pl/

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno
tel./fax 65-5446287
e-mail: szkola@zsirzadze.pcdn.edu.pl
http://www.zsirzadze.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa w Irządzach zlokalizowana jest w budynku pałacowym. W sąsiedztwie szkoły znajduje jest boisko w formie stadionu.