Skip to main content

Gmina Jemielno informuje o zakończeniu zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielno w 2021 r.”

Zadanie zostało dotowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania – 23 543,46 zł.

Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 12 554,50 zł.

Dofinansowanie objętych został 9 nieruchomości z terenu gminy Jemielno w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu

17,93 Mg odpadów zawierających azbest.