Skip to main content

Gmina Jemielno informuje o zakończeniu zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest         
z terenu Gminy Jemielno w 2022r.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania – 7 182 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 4 900,00zł

Dofinansowaniem objęte zostało 4 nieruchomości z terenu Gminy Jemielno w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 7,00Mg odpadów zawierających azbest.