Skip to main content

Przypominamy o GMINNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

👉 Punkt jest czynny przez cały czas trwania projektu, we wtorki w godz. 08:00 – 13:00 i w czwartki w godz. 10:00 – 15:00
👉 Gmina Jemielno przystąpiła do programu „Czyste powietrze” ze względu na zdrowie mieszkańców i troskę o lokalną przyrodę. 🌳
👉 Program ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 🏠
👉 Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 💡
👉 Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 💰
👉 Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. 🏘
👉 Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu