Ochrona danych osobowych / RODO

Ochrona Danych Osobowych – Marek Biedak

tel. 534-499-007

Ochrona Danych Osobowych Marek Biedak, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby się z nami skontaktować możesz wysłać wiadomość na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z działalnością firmy, a także przez okres przedawnienia roszczeń.