Ochrona danych osobowych / RODO

Ochrona Danych Osobowych – Natalia Ratajewska

tel. 508 875 565

www.rodo-leszno.com.pl

Ochrona Danych Osobowych Natalia Ratajewska, ul. Kościuszki 39b, 64-130 Rydzyna jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby się z nami skontaktować możesz wysłać wiadomość na adres siedziby lub na adres e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z działalnością firmy, a także przez okres przedawnienia roszczeń.