Skip to main content

We wtorek 7 maja 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów Gminy Jemielno, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska, przedstawiciele Urzędu oraz sołtysi.

Celem spotkania było poznanie się wszystkich sołtysów wybranych na kadencję 2019 – 2024 oraz podjęcie dyskusji na temat bieżących spraw naszej lokalnej społeczności, m.in. remontów dróg, utrzymywania porządku na boiskach, placach zabaw, w parkach itp. Podczas spotkania Pani Wójt ogłosiła również, że tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Jemielnie dnia 25 sierpnia. Każdy z Sołtysów otrzymał regulamin konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” i słowo zachęty do udziału w wydarzeniu.

Wójt Gminy Jemielno serdecznie dziękuje wszystkim Sołtysom Gminy Jemielno za tak wysoką frekwencję na spotkaniu.