Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Jemielno zamierza przystąpić do powyższego Programu, jednak konieczne jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj..

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu gminy Jemielno zainteresowani odbiorem folii rolniczych i innych odpadów wymienionych powyżej, mogą składać w Urzędzie Gminy Jemielno zgłoszenia o rodzajach i ilości posiadanych odpadów

w terminie do 10 lutego 2023 r.

Warunkiem koniecznym jest x»rrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Jemielno lub ze strony internetowej gminy.

Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, po otrzymaniu dofinansowania Gmina Jemielno ustali szczegółowe zasady usuwania ww. odpadów.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielno, pokój nr 4 lub pod nr tel. 65 544 74 79