Skip to main content

Nadleśnictwo Góra Śląska prowadząc zlecony przez Starostę Górowskiego nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, apeluje o zwrócenie szczególnej uwagę na narastający problem związany z występowanie w lasach kornika ostrozębnego i szkód powodowanych przez tego owada.

W związku z powyższym zaleca się właścicielom lasów:

– bieżące monitorowanie stanu sanitarnego lasów, których gatunkiem głównym jest sosna i szybkie reagowanie na pogarszający się stan zdrowia drzew,

– bieżące usuwanie zamierających sosen zaatakowanych przez komornika ostrozębnego oraz niezwłocznego wywożenia, pozyskanego z lasu surowca przed wylotem owada,

– usuwania pozostałości zrębowych, np. poprzez zrębkowanie lub zakopanie pozostających po ścięciu drzewa gałęzi korony, w których owad bytuje i może rozprzestrzeniać się na drzewa zdrowe.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z Leśniczym Nadleśnictwa Góra Śląska.