Skip to main content

Dnia 22.04.2020 r. Wójt Gminy Jemielno – Anita Sierpowska przekazała do Szkoły Podstawowej w Jemielnie i Szkoły Podstawowej w Irządzach laptopy dla uczniów zakupione i sfinansowane w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dyrektorzy Szkół rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów.