Skip to main content

Zestawienie złożonych w III naborze wniosków w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19

Więcej informacji