Skip to main content

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi projektu grantowego „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, oraz do skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca.

Jednocześnie przypominamy, że nabór rozpoczyna się 8 czerwca 2020 r. od godz. 07:00 i będzie trwał do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielno.

Dokumenty do pobrania :

ogłoszenie o naborze
procedura realizacji projektu grantowego
Wniosek o udzielenie Grantu
ZAŁĄCZNIK NR 1 Pełnomocnictwo
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie-właściciela nieruchomości zgodzie na realizację przedsięwzięcia
ZAŁĄCZNIK NR 3 RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 Pełnomocnictwo i zgoda na przeprowadzenie uproszczonego audytu energetycznego
ZAŁĄCZNIK NR 5 Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis-w-tym-jednorazowych-odpisach-amortyzacji