Skip to main content

Ankieta dla osób, najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jemielno.

Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Jemielno, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Wypełnioną ankietę można złożyć w Sekretariacie Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno, wysłać pocztą na w/w adres , a także złożyć droga elektroniczną na adres e – mailowy: sekretariat@jemielno.pl .

Termin składania ankiet upływa 22.01.2024 r.