Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno:

  • wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy wynajmu dla lokalu użytkowego znajdującego się w m. Jemielno nr 109/1, położonego na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 47/1 obręb Jemielno, gmina Jemielno na okres
    do 3 lat na cele prowadzenia gabinetu stomatologicznego,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części gruntu tj. 12 m2 w m. Kietlów, o nr ewid. 443 obręb Luboszyce,  na okres 2 lat przeznaczonego w celu usytuowania konstrukcji reklamowej wolnostojącej,
  • wykaz nieruchomości przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej o nr ewid. 75/11 obręb Jemielno o pow. 50 m2
    na okres do 3 lat na cele usytuowania blaszanego garażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielno (tel.65/5447479)
lub na stronie internetowej www.jemielno.biuletyn.net.