Skip to main content

Hodowla zwierząt inwentarskich związana jest z ryzykiem wypadku. Podczas karmienia, dojenia czy wykonywania zabiegów higienicznych, często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Świadomość
zagrożeń oraz znajomość zachowań zwiarząt, zaspokajanie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami. Odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie. Pamiętajmy również, że zwierzęta poddane w mniejszym stropniu czynnikom stresogennym są zdrowsze, bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza oraz bezpieczniejsza.

Rolniku ! Poznaj zasady bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt inwentarskich.

  1. W budynkach inwentarskich powinien panować porządek zapewniający bezpieczeństwo pracy.
  2. Niedopuszalne jest umieszczanie progów w otworach drzwiowych, a drzwi powinny być otwierane na zewnątrz i posiadać zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem.
  3. Nieobudowane otwory w stropach i ścianach, służące do zrzucania pasz i słomy, powinny być zabezpieczone listwą przypodłogową o wysokości minimum 15 cm i poręczami na wysokości 1,1 m.
  4. Wszelkie uszkodzenia podłoża w budynkach inwentarskich (pęknięcia, wgłębienia i dziury) należy naprawiać, a zbędne wystające przedmioty z podłóg, ścian, przegród i sufitów (np. gwoździe) natychmiast usunąć.
  5. Wszystkie pomieszczenia dla zwierząt powinny być dwukrotnie w roku (wczesną wiosną i jesienią) gruntownie oczyszczone, a pomieszczenia wybielone.
  6. Powierzchnia stanowisk dla zwierząt powinna być odpowiednio duża, by możliwy był swobodny dostęp do zwierząt.
  7. Do prowadzenia zwierząt należy używać łańcuchów, linek i powrozów, które w razie szrpnięcia przez zwierzę nie spowoduje okaleczenia rąk.
  8. Załadunek i rozładunek zwierząt ze środku transportu powinien odbywać się z użyciem właściwych ramp. Przejście dla zwierząt należy zabezpieczyć, by zwierzęta mogły przemieszczać się w określonym kierunku.

Opracowano na podstawie materiałów prewencyjnych KRUS