Skip to main content

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 
Gmina Jemielno do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych.
Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Dolnośląskiego .
Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.