Skip to main content

Łamigłówki Ekologiczne

Edukacja ekologiczna, edukacja o przyrodzie Gminy Jemielno przeniesiona została również do Internetu. Na stronie internetowej Gminy została opracowana zakładka dotycząca walorów przyrodniczych Gminy Jemielno. W zakładce zostały przedstawione cenne obiekty przyrodnicze, informacje na temat rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących w Gminie Jemielno. Opis przyrody i zjawisk geologicznych oprawiony jest pięknymi zdjęciami oraz informacjami merytorycznymi na temat historii powstawania naszego różnorodnego ukształtowania terenu.

W ramach projektu powstała książka w formie łamigłówek przyrodniczo – edukacyjnych o Gminie Jemielno.  W łamigłówkach znajdują się zadania, które można wykonać  w terenie, ale także mogą służyć jako materiał pomocniczy do zajęć pozalekcyjnych . Łamigłówki zostały opracowane w taki sposób, że również starsze pokolenia, młodzieży a nawet seniorów oraz aktywnych mieszkańców Gminy czy turystów mogą zainteresować zadania  zawarte w zeszycie ćwiczeń Łamigłówki poprzez zabawę spełniają funkcję edukacyjną.