Skip to main content

‘’Wójt Gminy Jemielno informuje, że w dniu 03.12.2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą KS ,,BŁYSKAWICA’’ Luboszyce, Luboszyce 9, 56-209 Jemielno złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.’’

  1. Załącznik numer 1
  2. Załącznik numer 2