Skip to main content

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV / 220 / 2022 Rady Gminy Jemielno z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIII/85/2019 Rady Gminy Jemielno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Złożone wnioski, w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru rozpatruje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Jemielno.