Skip to main content

Gmina Jemielno w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego o uzyskanie dofinansowania z RPO WD 2014-2020, działanie 3.3, poddziałanie 3.3.1 OSI, typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej” zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Jemielnie którego tematem będzie:

WYMIANA PIECÓW C.O.

zapraszamy mieszkańców którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na modernizację systemów grzewczych, obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

pompy ciepła,

kotły gazowe,

kotły na biomasę ( klasy 5 ),

ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną,

  • projekt grantowy pt. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” ,
  • W ramach realizacji projektu możliwe będzie uzyskanie przez właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych dofinansowania do 85 % wartości inwestycji – w kwocie nie wyższej niż 35 000,00 zł,
  • warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu jest użytkowanie i chęć wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła ( nie spełniającego norm emisyjnych ekoprojektu, obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitującego do atmosfery CO 2, oraz inne zanieczyszczenia ),
  • podczas spotkania rozdane zostaną ankiety dla zainteresowanych przystąpieniem do projektu.

Na spotkanie zaprasza:
Wójt Gminy Jemielno
Anita Sierpowska