Skip to main content

Wójt Gminy Jemielno, informuje że Gmina Jemielno przystępuje do zakupu węgla zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2236). W związku z tym istnieje możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowych od dnia 29 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędzie Gminy Jemielno.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2236) łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kolejność rozpatrywania wniosków zależy od daty wpływu i godziny do Urzędu Gminy Jemielno.  O zakwalifikowaniu do odbioru węgla wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.

Po otrzymaniu informacji telefonicznej osoba uprawniona zobowiązana jest do wpłaty kwoty za 1,5 tony węgla na konto  wskazane przez Urząd Gminy w Jemielnie.

Nr konta: 89 9598 0007 0100 0174 2001 0001

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 05 grudnia 2022 r.

Osoba do kontaktu: Jacek Zielniewski, tel. 065 544 74 79.