Oficjalny portal internetowy gminy Jemielno login
Pomiń łącza nawigacji

Powierzchnia: 123,6 km2
Liczba mieszkańców: 3181
Gęstość zaludnienia: 25,7 osób/ km2
Liczba podmiotów
            gospodarczych: 107


Urząd Gminy w Jemielnie

Dane kontaktowe:

Telefon + 48 (0-65) 544 74 79
Faks + 48 (0-65) 544 74 82
Adres pocztowy Jemielno 81, 56-209 Jemielno
Poczta elektroniczna:  ugjemielno@poczta.onet.pl
  
  Drogi Gościu!

  Witamy w Gminie Jemielno, jednej z bardziej urokliwych na Dolnym Śląsku, hojnie obdarzonej przez naturę niepowtarzalnym pięknem.   Leżąca na północy województwa pośród lasów, skrywa nieprzebrane bogactwo strumieni, rzeczek, które jak srebrne wstęgi przecinają pagórki, wąwozy i łąki, oczka wodne mrugające pośród drzew, piaszczyste białe wydmy, ponadto unikalne gatunki roślin i zwierząt, niespotykane w innych regionach kraju. Znajdą tu dla siebie znakomite miejsce wędkarze, amatorzy jagód i grzybów, piękne szlaki odkryją kajakarze oraz ci, którzy lubią wycieczki rowerowe. To wymarzone miejsce jakiego poszukują przyrodnicy i fotograficy, obfitujące w ciekawe motywy, sceny z życia zwierząt, głosy ptaków, całą dobę tętniące swoim życiem, nieskażone destrukcyjną ingerencją człowieka.
  Leżącą na Szlaku Odry gminę Jemielno, dzięki wspaniałym walorom zaliczono IV Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Baryczy, wchodzącego w skład Krajowej Sieci Ekologicznej o międzynarodowym znaczeniu. Nasza gmina leży na terenie obszaru chronionego krajobrazu, nie ma tu śladu uciążliwego przemysłu dla środowiska, jednym słowem, turystyczny raj...
  Nie znaczy to oczywiście, że w przyrodę nikt tu nie ingeruje, owszem, ale w sposób chroniący ją, ułatwiając ludziom życie. Dziś gmina jest już całkowicie zwodociągowana i stelefonizowana posiada dostęp do Internetu a priorytetem samorządu jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. Dzięki tym inwestycjom, a także dzięki zaplanowanej budowie mostu, dróg gminnych i gazyfikacji gminy, chcemy przyciągnąć ludzi do Jemielna, pragnących mieszkać w otoczeniu pięknej i dziewiczej przyrody, a jeśli nie zamieszkać, to choćby wypoczywać... Most na drodze nr 323, który zastąpi przeprawę w Ciechanowie, ułatwi dostęp mieszkańcom uprzemysłowionych miejscowości Zagłębia Miedziowego do wypoczynku i rekreacji, usprawni również komunikację po terenie gminy . Tym, którzy żałować będą ciekawej, turystycznej atrakcji, jaką jest przeprawa w Ciechanowie, na pociechę zostanie druga – w Chobieni.
  Przyszłość gminy wytycza przyroda – ekologiczne rolnictwo, turystyka i agroturystyka oparta o rodzinne gospodarstwa agroturystyczne. Dziś bazę turystyczną stanowią: nowo wybudowane Schronisko „Pod Lipami” w Jemielnie na 37 osób, oferujące noclegi i świetną kuchnię, mogące pełnić funkcję Zielonej Szkoły (tel. 782 923429) oraz Dom Myśliwski „Gawra” w Bieliszowie (tel. 65 5447395). Wspomniana inwestycja podnosi turystyczną atrakcyjność naszej gminy. Mam nadzieję, że edycja niniejszego folderu zachęci do poznania, wzrostu popularności i promocji naszej Gminy. Uroda Jemielna to wielki skarb…

                                                                                  Wójt Gminy - inż. Czesław Połczyk

  Liebe Gäste!

Herzlich Willkommen in Jemielno, einer der reizvollsten Gemeinden in Niederschlesien, die von der Natur mit der einmaligen Schönheit reich beschenkt ist.
  Die Gemeinde Jemielno liegt im Norden der Woiwodschaft und ist ein Gebiet mit vielen Bächen und Flüssen, die als silberne Bänder die umgebende Hügel, die Schluchten, Wiesen und Wassergruben, die unter den Bäumen schimmern, durchschneiden und mit sandigen Dünen und seltenen Pflanz- und Tierarten, die in anderen Landesgebieten nicht angetroffen werden, locken. Darüber hinaus ist die Region ein Paradies für alle Angler und Waldobstsammelnden. Die Kajakfans und Radfahrer entdecken hier wunderschöne Wege.
  Für Naturforscher und Fotografen erfüllen sich hier ihre Träume, indem ihnen die Tiere dazu die schönsten Motive und Szenen liefern. Es ist ein Ort, wo das Leben mit dem Vogelgezwitscher tagsüber pulsiert und der Mensch noch nicht mit seiner destruktiven Tätigkeit eingegriffen hat.
  Die an der Oder-Neiße-Route liegende Gemeinde Jemielno ist dank ihrer wunderbaren Werte zum vierten Naturschutzgebiet des Tals vom Fluss Barycz, das Bestandteil des Landesökonetzes von internationaler Bedeutung ist, erklärt worden.
  Unsere Gemeinde liegt auf geschütztem Gebiet dieser Landschaft. Da hier noch keine, die Umwelt belastende, Industrie zu sehen ist, handelt es sich hier kurz gesagt um ein touristisches Paradies.
  Dies bedeutet natürlich nicht, dass in die Natur von niemandem eingegriffen wird. Allerdings nur auf umweltfreundliche Art und Weise, die den Menschen das Leben erleichtert.
  Momentan wird die Gemeinde vollständig mit Wasserleitungs- und Fernsprechanlagen ausgerüstet. Prinzipielle Aufgabe der Verwaltung ist zudem der Bau von Kläranlagen samt den Abwasserleitungen. Dank dieser Investition und dem Bau von Brücken, Gemeindewegen und Gasleitungen wollen wir die Menschen anziehen, die in Nachbarschaft von schöner und reiner Natur leben wollen oder sich dort kurzzeitig erholen möchten.
  Die Brücke auf dem Weg Nr. 323, die den Übergang in Ciechanów ersetzt, erleichtert den Einwohnern der Industrieortschaften des Kupfergebietes, sich zu erholen und zu relaxen. Gleichzeitig wird dadurch Verkehrssituation auf dem Gemeindegebiet erheblich verbessert. Denjenigen, denen als touristische Sehenswürdigkeit der Übergang in Ciechanów zuschade ist, bleibt noch andere in Chobień zum Trost.
  Für die Gemeinde wird die Natur damit zukünftig zu einer einmaligen Chance – Ökolandschaft, Touristik und Ökobauernhöfe, die auf Familien-Ökobauernhöfen basieren stehen Tür und Tor offen.
  Als hervorragende Basis für den Fremdenverkehr dient zurzeit die neu gebaute Herberge „Pod Lipami“ in Jemielno mit 37 Unterkunftsplätzen und einer Küche, die als Unterkunft während der Klassenfahrten dienen kann (Tel. + 782 923429) und das Jägerhaus „Gawra“ in Bieliszów Tel. + 65 5447395).
  All diese Investitionen steigern die touristische Attraktivität unserer Gemeinde. Wir hoffen, dass die Ausgabe dieser Broschüre dazu hilft, unsere Gemeinde bekannter und populärer zu machen. Die Schönheit von Jemielno mit all ihrer Natur wird hierbei zum größten Schatz!

                                                                Gemeindevorsteher – Ing. Czesław Połczyk
 
  Dear Guest!

  Welcome to the Jemielno District, one of the most enchanting corners in the Lower Silesia region, endowed with unique natural beauty.
  Situated among woods in the North of the province, the district holds an immense abundance of streams and rivulets, cutting through hills, ravines and meadows like silver ribbons, small ponds glimmering amidst the trees, sandy white dunes, as well as rare species of plants and animals, not to be found in other regions of the country.
  Anglers, mushroom- and berry-picking enthusiasts will all find our district irresistible. Beautiful canoe and bike trails await eager canoeists and cyclists. In relation to its variety of interesting motifs and scenes from animal life, as well as to bird calls continuing throughout the day, the district is also a pefect place for naturalists and photographers – perfect to appreciate nature unspoiled by the destructive human interference.
  Owing to its tremendous qualities, the Jemielno District, situated upon the Oder River route, has been incorporated into the Barycz River Valley’s Fourth Protected Landscape Area, a part of the internationally significant National Ecological Network.
  Our district lies within the limits of a protected landscape area, thus there is no sign of the environmentally bothersome industry. In a word, a holidaymaker’s paradise...
  The above-mentioned facts obviously do not mean that nature in our district is entirely untouched – the slight human interference there is, however, aims at protecting the environment and making life easier. The district in its entirety has already been given its own water supply and a telephone system, and the local government regards constructing a sewage system together with a sewage treatment plant as one of its main priorities.
  With these investments, together with a planned bridge construction, road building and installation of gassupply lines, we are hoping to make Jemielno attractive to people who wish to live in beautiful surroundings of virgin nature,
  and if not live – be it to spend their holidays...
  The bridge on the road no. 323, which is to replace the crossing in Ciechanow, will ease the access of the inhabitants of the Copper Mining Region’s industrialized towns to leisure and recreation. It will also improve road transport within the district. For all those who would miss the interesting tourist destination of Ciechanow crossing there is always the second one in Chobienia.
  The future of our district is charted by nature – the ecological agriculture, tourism and farm tourism with family-run tourist farms as its base. Today the accommodation is provided by the “Gawra” Hunting Lodge in Bieliszow, offering both lodging and excellent meals (tel. +48 65 544 73 95), and a freshly-built hostel in Jemielno, accommodating 37 people and functioning as a field school if necessary.
  This investment will raise our district’s attractiveness as a tourist destination. I sincerely hope that by issuing this brochure we will increase the popularity of our district, as well as enhance the willingness to learn about it and promote it further.

                                                                The beauty of Jemielno is truly a treasure...