Skip to main content

Zestawienie Grantobiorców dla Gminy Jemielno wskazanych do podpisania Umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” III nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr projektu RPDS.03.03.01-02-0018/19

L.p.Numer wnioskuWynik audytu energetycznego pozytywny*/negatywny**Suma punktów
152/JPozytywny9
254/JPozytywny9
355/JPozytywny9
457/JPozytywny9
553/JPozytywny8
663/JPozytywny8
759/JPozytywny7
862/JPozytywny7
960/JPozytywny6
1046/JPozytywny6
1147/JPozytywny6
1219/JPozytywny6
1322/JPozytywny6
1423/JPozytywny6
1527/JPozytywny6
1630/JPozytywny6
1761/JPozytywny5
1864/JPozytywny5
1956/JNEGATYWNE
2058/JNEGATYWNE
2126/JNEGATYWNE

*   audyt pozytywny – zakwalifikowanie Grantobiorcy do otrzymania dofinansowania w postaci grantu i podpisania umowy z Grantodawcą

**  audyt negatywny – nie przyznanie Grantobiorcy dofinansowania w postaci grantu

Termin podpisania Umowy o powierzenie grantu zostanie ustalony z Grantobiorcą telefonicznie.


Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”  II nabór wniosków