Skip to main content

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3, pragniemy podjąć kroki w celu pozyskania środków i zorganizowania pierwszego w historii Gminy Jemielno klubu dziecięcego.

Aby jak najlepiej przygotować się do tego zadania, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostarczy nam kluczowych informacji.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku:

– w wersji papierowej do Urzędu Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno

LUB

– złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Irządzach lub Szkoły Podstawowej w Jemielnie, LUB

– wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@jemielno.pl w tytule wiadomości wpisując: “Ankieta – klub”

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. 2022, poz. 75)  jedną z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są kluby dziecięce.

  • Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
  • W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.