Skip to main content

Zarząd Spółki Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuję o wysokości należności za świadczenie usługi dowozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni w Luboszycach i Jemielnie ze zbiorników bezodpływowych pojazdem asenizacyjnym.