Skip to main content
Aktualności

UWAGA !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawie uzyskania dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł należy zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, tel. 065 544 71 63.
Jemielno_3261
17 sierpnia 2022
Aktualności

Podsumowanie zadania w zakresie utylizacji azbestu w 2022r.

Gmina Jemielno informuje o zakończeniu zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest         z terenu Gminy Jemielno w 2022r. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                  i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość całkowita zadania – 7 182 zł Dotacja z WFOŚiGW – 4 900,00zł Dofinansowaniem objęte zostało 4 nieruchomości z terenu Gminy Jemielno w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na…
Jemielno_3261
9 sierpnia 2022
Aktualności

Urząd Statystyczny we Wrocławiu – informacja dot. ankiety koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski jest realizowane badanie koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku (w styczniu  i lipcu), a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt…
admin_0513
21 lipca 2022