Skip to main content
Aktualności

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Cieszyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Jemielno_3261
19 października 2022
Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jemielno zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/266/10 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 listopada 2010 r. ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Jemielno_3261
19 października 2022
Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 13 października 2022 roku w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jemielnow województwie dolnośląskim 2.-KOMUNIKAT-dot.-liczby-mieszkancowPobierz 3.-Informacja-o-uplywie-terminow-niepelnosprawnychPobierz 4.-Informacja-glosowanie-korespondencyjnePobierz 4a.-zgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnegPobierz 5.-Informacja-o-uprawnieniach-osob-niepelnosprawnychPobierz
Jemielno_3261
18 października 2022
Aktualności

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Jemielno na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Miejsce dystrybucjiSołectwa/Miejscowości  Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno    Bieliszów, Borki, Jemielno, Łęczyca, Majówka, Piskorze, Smolne, Śleszów, Zdziesławice  Remiza OSP Luboszyce, Luboszyce 15, 56-209 Jemielno    Irządze, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Równa, Uszczonów  Remiza OSP Lubów, Lubów 45, 56-209 Jemielno    Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Lubów  Remiza OSP Psary, Psary 74, 56-209 Jemielno    Czeladź Mała, Cieszyny, Daszów, Osłowice, Piotrowice Małe, Psary, Zawiszów. Wykaz ma charakter prewencyjny na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Gmina Jemielno otrzymała 4 140 tabletek ze stabilnym jodkiem…
Jemielno_3261
18 października 2022
Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w dniach 10.10.2022-14.10.2022 prowadzi nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie?Posiadamy w dyspozycji środki w ramach projektów PO WER i RPO WD współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z Funduszu Pracy. Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Od dnia 10.10.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. trwa nabór wniosków.Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 065 512 87 23.Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,ul. Poznańska 4
Jemielno_3261
5 października 2022