Skip to main content
Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!

Informujemy, że odebraliśmy pierwszą partię węgla groszku. Osoby, które dokonały wpłaty , mogą zgłaszać się do PSB Mrówka w Górze celem odbioru węgla groszku. Koszt transportu do miejsca zamieszkania: 50 zł Informację dot. odbioru węgla typu orzech przekażemy w osobnym wpisie.
Jemielno_3261
18 stycznia 2023
Aktualności

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i należności nie podatkowych w Urzędzie Gminy Jemielno. Nabor_zarz_6_Pobierz Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jemielno Nabor_zarz_5_-1Pobierz
Jemielno_3261
17 stycznia 2023
Aktualności

Od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Dla kogo dofinansowanie? W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym –…
Jemielno_3261
17 stycznia 2023
Aktualności

W Y C I Ą G
z ogłoszenia
Zarządu Powiatu Górowskiego
o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Powiatu Górowskiego,
położonej w m. Kowalowo, gmina Wąsosz.

Przetargiem objęta została nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej pow. 0,8969 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer: 60/1 położona w m. Kowalowo, gmina Wąsosz. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LE1G/00078980/1. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 147.500,00 zł. (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o…
Jemielno_3261
13 stycznia 2023
Aktualności

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać: Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także…
Jemielno_3261
11 stycznia 2023
Aktualności

Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Jemielno, informuje że Gmina Jemielno przystępuje do zakupu węgla zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2236). W związku z tym istnieje możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowych od dnia 29 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędzie Gminy Jemielno. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla…
Jemielno_3261
29 listopada 2022